Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Απαντήσεις στις καταγγελίες για μεθοδεύσεις της Ηγεσίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αναφορικά με το Πρόγραμμα Προώθησης της Φέτας, ζητούν με Κοινή Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η Φωτεινή Αραμπατζή και ο Λευτέρης Αυγενάκης


Εξηγήσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου αναφορικά με τις καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για μεθοδεύσεις από τη Διοίκηση του Οργανισμού στον διαγωνισμό για το Πρόγραμμα Προώθησης της Φέτας, ζητούν με Κοινή Ερώτησή τους η αρμόδια Τομεάρχης της ΝΔ κ. Φωτεινή Αραμπατζή και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό να διερευνήσει τις εν λόγω σοβαρές καταγγελίες, καθώς εάν αυτές ισχύουν, απειλούν αφενός «να τινάξουν στον αέρα» τα πολύτιμα κοινοτικά κονδύλια για την προώθηση του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος της Φέτας, ύψους 3.954.665,04 ευρώ, με αρνητικές συνέπειες για την Ελληνική Κτηνοτροφία και την Αγροτική Οικονομία αφετέρου εκθέτουν τη χώρα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ φέρονται να παρενέβησαν στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την τελική ανάθεση του Προγράμματος σε δικαιούχο, οικειοποιούμενοι με Αποφάσεις τους, την εξουσιοδότηση, που είχε παρασχεθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Επιτροπή ορισμένη να υλοποιήσει τη διαδικασία που προέβλεπε η προκήρυξη για τον εν λόγω διαγωνισµό.

Οι 2 συνυπογράφοντες βουλευτές της ΝΔ τονίζουν ότι ο κ. Αποστόλου οφείλει αμέσως να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων καταγγελιών, με δεδομένο αφενός ότι τα Δ.Σ. των εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και της διαφάνειας αφετέρου ότι τα Προγράμματα Προώθησης παρακολουθούνται στενά αυτονοήτως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναφορικά με την εφαρμογή τους.
Επομένως, κάθε «σκιά» παρατυπιών στα συστήματα διαχείρισης, θα σημάνει την εφαρμογή αυστηρότατων διαδικασιών από την ΕΕ για τη διασφάλιση του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Αναλυτικά, η κατατεθείσα Ερώτηση της κ. Αραμπατζή και του κ. Αυγενάκη είναι η εξής:


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ευάγγελο Αποστόλου
Αθήνα, 14-03-2018
Θέμα: Ανάθεση προγραμμάτων για την προώθηση της φέτας
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda στις 24-02-2018, ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ προέβη με επιστολή του σε συγκεκριμένες καταγγελίες κατά του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού, κατηγορώντας τους για «μεθοδεύσεις, καταχρηστικές ή εκτός αρμοδιότητας αποφάσεις, παραλείψεις νομίμων ενεργειών, παραβάσεις καθήκοντος, άνιση μεταχείριση».

Ως χαρακτηριστικότερη αναφορά των κακώς κειμένων στο έργο της παρούσας Διοίκησης, ο Σύλλογος Εργαζομένων αναφέρει στην επιστολή του την Κοινή Απόφαση του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου με αριθμ. 4274 και 4275/26.01.2018 αντίστοιχα, που αφορά στο διαγωνισμό 52033/28.11.2017 για το Κοινοτικό Πρόγραμμα Προώθησης της Φέτας.

Όπως υπογραμμίζεται, με τις εν λόγω Αποφάσεις, «ο Πρόεδρος ∆Σ, Γ. Καρέτσος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Αθ. Βλάχος οικειοποιήθηκαν την εξουσιοδότηση που είχε παρασχεθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην Επιτροπή Αξιολόγησης με την Απόφαση ∆Σ θ. 05/98η Συνεδρίαση /17.11.2017, να υλοποιήσει τη διαδικασία που προέβλεπε η διακήρυξη για τον εν λόγω διαγωνισµό». Και αυτό, παρά το γεγονός ότι «το έργο αυτό δεν κατατέµνεται, δεν επιµερίζεται, δεν διανέµεται και από πουθενά δεν προέκυπτε τέτοια δυνατότητα».

Καθώς, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση του Δ.Σ. (θ. 05/ 98η Συνεδρίαση /17.11.2017) συγκροτήθηκαν οι επιτροπές αξιολόγησης για τους διαγωνισμούς 52033 και 52037/28.11.2017, τα μέλη των επιτροπών εξουσιοδοτήθηκαν με την εν λόγω πράξη από το Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσουν πρώτα τα τυπικά δικαιολογητικά, να ανοίξουν εν συνεχεία τις τεχνικές προσφορές και να βαθμολογήσουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τέλος να ανοίξουν τις οικονομικές προσφορές για να διαπιστωθεί ποιος από τους προσφέροντες θα αναλάβει το έργο.

Μάλιστα, η επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων σημειώνει ότι η συγχώνευση στα Πρόσωπα του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου δύο διακριτών ρόλων, γνωµοδοτικού και αποφασιστικού, αντιβαίνει ρητά το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, μην επιτρέποντας τον ορισµό του ίδιου προσώπου µε περισσότερες από µία ιδιότητες.

Επιπροσθέτως, κάνει λόγο για πρωτοφανή ενέργεια εκ µέρους των δύο ανδρών, να συναντηθούν στις 13 Φεβρουαρίου 2018 µε τις δύο διαγωνιζόµενες εταιρείες «για να τις θέσουν προ των ευθυνών τους ώστε να µη χαθούν τα Προγράµµατα», ενώ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα στη Διοίκηση του Οργανισμού για το ποιος τελικά συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για λογαριασμό του Οργανισμού, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι δεν υπάρχει κανένα έγγραφο υπηρεσιακού, που να προτείνει τις εν λόγω προδιαγραφές.

Κατόπιν τούτων και επειδή:

Τα Δ.Σ. των εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα οφείλουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και της διαφάνειας

Το Ελληνικό Πρόγραμμα για την προώθηση της φέτας έχει στόχο να αναδείξει την ποιότητα, την παράδοση, τη μοναδικότητα, τη γνησιότητα και την αυθεντικότητα, αυτού του εμβληματικού προϊόντος της ΦΕΤΑΣ

Έτυχε θετικής αξιολόγησης και μάλιστα ήταν 1 από τα 52 προγράμματα που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 με προϋπολογισμό 3.954.665,04 ευρώ

Ενδεχόμενες μεθοδεύσεις από τη Διοίκηση του ΕΛΓΟ Δήμητρα, όπως καταγγέλλονται, κινδυνεύουν «να τινάξουν στον αέρα» τα τόσο πολύτιμα κοινοτικά κονδύλια, με απρόβλεπτες συνέπειες για την Ελληνική Κτηνοτροφία και την Αγροτική Οικονομία. Δεδομένου ότι τα προγράμματα προώθησης βάσει του Κανονισμού 1144/2014, διαχειρίζονται σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, αφού συγχρηματοδοτούνται κατά 85% από την ΕΕ και αυτονοήτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή τους σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.     Είναι σε γνώση σας οι εν λόγω καταγγελίες για επιχείρηση παρέμβασης στο έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ;

2.     Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ως προς τη διερεύνηση των καταγγελιών και ποιά μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να παρακολουθείτε πιο προσεκτικά τους εποπτευομένους φορείς, που διαχειρίζονται κοινοτικά κονδύλια;

3.     Είναι σε γνώση σας ότι, όταν εντοπίζονται τέτοιου τύπου παραβιάσεις στα συστήματα διαχείρισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να εφαρμόσει αυστηρότατες διαδικασίες, που προβλέπονται από τους κανονισμούς για τη διασφάλιση του κοινοτικού προϋπολογισμού;

4.     Πόσες εταιρείες κατέθεσαν πρόταση προκειμένου να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Προώθησης και με ποια κριτήρια έγινε η τελική ανάθεση στον/στη δικαιούχο;

5.     Ποιος συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού;

6.     Ποιο το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος προώθησης της φέτας, από την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών μέχρι την τελική ανάθεση του δικαιούχου για την υλοποίηση του έργου;

7.     Ποια ήταν η απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης και ποια, εν τέλει, η απόφαση  των εκτελεστικών μελών για την ανάδοχο εταιρεία;


Οι ερωτώντες Βουλευτές:
Αραμπατζή Φωτεινή, Βουλευτής Σερρών ΝΔ
Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτής Ηρακλείου ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.