Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για καθαρίστριες σχολικών μονάδων

Μαρία Τριανταφύλλου
Βουλευτής Αιτ/νίας του ΣΥΡΙΖΑ
Θέμα: Ερώτηση  βουλευτών Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ για τα προβλήματα και το  ιδιότυπο καθεστώς εργασίας των καθαριστριών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι βουλευτές Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος κατέθεσαν  ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς τους κ.κ. υπουργούς: Εσωτερικών, Παιδείας, Οικονομικών, Οικονομίας και Εργασίας  , στην οποία επισημαίνουν, πως οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των σχολικών καθαριστριών  ανέδειξαν, για πολλοστή φορά, μια σειρά από ζητήματα, τα οποία η πολιτεία καλείται, να αντιμετωπίσει.
Οι εργαζόμενες, που έχουν στην ευθύνη τους την καθαριότητα των σχολικών αιθουσών, συνεχίζουν τον αγώνα τους ενωμένες για την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν.
Τα κυριότερα από αυτά είναι το ιδιότυπο καθεστώς εργασίας, το ποσό και ο τρόπος πληρωμής  της εργασίας τους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι δύο βουλευτές, η μετατροπή από πλευράς υπουργείου Παιδείας όλων των συμβάσεων έργου, που κυμαίνονταν  από 3μηνες έως 9μηνες κατά το παρελθόν, σε 10μηνες ήταν στην κατεύθυνση βελτίωσης του εργασιακού καθεστώτος. Όμως,  η μείωση από την υπηρεσιακή κυβέρνηση των ανθρωποωρών (ΦΕΚ 2037/Β΄2015), από 15.396.480 του διδακτικού έτους 2014-2015 σε 13.856.832 για το διδακτικό έτος 2015-2016 καθώς και η αύξηση των συμβασιούχων σήμαινε  μείωση κατά 10% των συνολικών αποδοχών των καθαριστριών. Δηλαδή, «κόψιμο» ενός μηνιαίου μισθού από τους 10 συνολικά, που έχουν να λαμβάνουν  οι καθαρίστριες με τις δεκάμηνες συμβάσεις για το έτος 2015-2016.

Οι  βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν για το αν έχουν αποδοθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τα συνολικά ποσά χρηματοδότησης, που προβλέπονταν για το   διδακτικό έτος 2014-2015 στις κατά τόπους σχολικές επιτροπές, για το αν προτίθενται οι αρμόδιοι υπουργοί και με ποιους τρόπους, να  αντιμετωπίσουν την μείωση για το διδακτικό έτος 2015-2016 κατά 10% του συνολικού ποσού της αμοιβής των καθαριστριών και τέλος  για το σχέδιο και τις προθέσεις  από πλευράς  υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών στην κατεύθυνση  βελτίωσης του εργασιακού καθεστώτος των εργαζόμενων καθαριστριών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.


Ερώτηση
Προς τους κ.κ. υπουργούς:
-Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων
-Οικονομικών
-Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
-Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Προβλήματα με το ιδιότυπο καθεστώς εργασίας, το ποσό και τον τρόπο πληρωμής της εργασίας των καθαριστριών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η πρόσφατη κινητοποίηση των καθαριστριών των δημόσιων σχολείων ανέδειξε, για πολλοστή φορά, μια σειρά από ζητήματα, τα οποία η πολιτεία καλείται να αντιμετωπίσει.
Γυναίκες, ως επί το πλείστον, οι καθαρίστριες των σχολικών αιθουσών, χωρίζονται σήμερα σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Μία κατηγορία, όσων έχουν υπογράψει σύμβαση αόριστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και μία όσων εργάζονται με καθεστώς σύμβασης εργολαβικού έργου. Ως γνωστόν, κατά το παρελθόν, καθαρίστριες που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πρώτα υπέγραψαν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ν.3320/2005) και κατόπιν οι θέσεις εργασίας τους, χωρίς αλλαγή αντικειμένου, μεταφέρθηκαν στους δήμους (ν. 3870/2010). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια σχετική βελτίωση του καθεστώτος εργασίας τους.
Οι εργαζόμενες που έχουν στην ευθύνη τους την καθαριότητα των σχολικών αιθουσών, σήμερα, αγωνίζονται ενωμένες για την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν. Τα κυριότερα από αυτά είναι το ιδιότυπο καθεστώς εργασίας, το ποσό και ο τρόπος πληρωμής  της εργασίας τους.
Σήμερα, συνεχίζει να εφαρμόζεται, και για το διδακτικό έτος 2015-2016, με πράξεις νομοθετικού περιεχόμενου (ΦΕΚ Α΄102/2015 και ΦΕΚ Α΄108/2015) ο ν. 1892/1990. Έτσι, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις σχολικές επιτροπές (ν.3852/2010 «Καλλικράτης») των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που στερούνται προσωπικού καθαριότητας, για το σχολικό έτος 2015-2016, ώστε να συνάπτουν τις σχετικές συμβάσεις έργου με καθαρίστριες.
Σύμφωνα με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., για το διδακτικό έτος 2015-2016 όλες οι συμβάσεις, μέρος των οποίων για το διδακτικό έτος 2014-2015 (20% περίπου) είχαν διάρκεια από 3-9 μήνες, στο εξής θα έχουν διάρκεια 10 μήνες. Επίσης, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναφέρει πως για λόγους συνταξιοδοτήσεως προσωπικού ΙΔΑΧ (περίπου 5,7%), αλλά και αδειών κύησης-λοχείας, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός απασχολουμένων σε 9.101, με το ποσό που θα απαιτηθεί να φτάνει στα 39.500.000 ευρώ.
Και ενώ οι πράξεις αυτές από πλευράς υπουργείου Παιδείας φαίνονταν να βρίσκονται  προς την κατεύθυνση βελτίωσης του εργασιακού καθεστώτος, η μείωση από την υπηρεσιακή κυβέρνηση των ανθρωποωρών, από 15.396.480 του διδακτικού έτους 2014-2015 (ΦΕΚ3415/Β΄/2014), σε 13.856.832 για το διδακτικό έτος 2015-2016 (ΦΕΚ 2037/Β΄2015), σήμανε τη μείωση  κατά 10% των συνολικών αποδοχών των καθαριστριών. Δηλαδή, «κόψιμο» ενός μηνιαίου μισθού από τους 10 συνολικά που έχουν να λαμβάνουν οι καθαρίστριες με τις δεκάμηνες συμβάσεις για το έτος 2015-2016.
Επειδή η υγιεινή και η καθαριότητα του σχολικού περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και για την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας,  
Επειδή, στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις και οι καθυστερήσεις στη μισθοδοσία των εργαζομένων καθαριστριών αποτελούν ένα επιπλέον καθημερινό βάρος για την άσκηση του έργου τους,
Επειδή οι συμβασιούχες καθαρίστριες με την εργασία τους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (υπενθυμίζεται ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών, τμήμα εργατικών διαφορών, στις με αριθ.464,465 και 466/2013 αποφάσεις του, με τις οποίες είχε δικαιώσει συμβασιούχες καθαρίστριες σχολικών μονάδων που είχαν διωχθεί από τις θέσεις τους, ανέφερε στο σκεπτικό του ότι «με την εργασίας τους κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες»),
Επειδή καθημερινά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων εκτίθενται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα  ώστε να διατηρούνται οι χώροι  καθαροί και υγιεινοί,
Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:
1)      Υπάρχουν σχολικές επιτροπές στις  οποίες δεν έχουν ακόμη αποδοθεί από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τα συνολικά ποσά χρηματοδότησης που προβλέπονταν για το   διδακτικό έτος 2014-2015;
2)      Σχεδιάζουν, και αν ναι, με ποιους τρόπους, να αντιμετωπίσουν τη μείωση για το διδακτικό έτος 2015-2016 κατά 10% του συνολικού ποσού της αμοιβής των καθαριστριών;
3)      Δεδομένου ότι οι καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου προσφέρουν το έργο τους καθημερινά, με διαρκή τρόπο, όπως καθημερινό είναι και το παραγόμενο αποτέλεσμα, ποια βήματα έχουν γίνει ή σχεδιάζεται να γίνουν ώστε να καταβάλλονται οι αμοιβές τους σε σταθερή, μηνιαία βάση;
4)      Υπάρχει σχέδιο και πρόθεση από πλευράς υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών για την βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος, αλλά και την παύση της εργασιακής ανασφάλειας για τις εργαζόμενες καθαρίστριες με σύμβαση έργου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Τριανταφύλλου Μαρία
             Βαρεμένος Γιώργος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.