Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Γενικό Κατάστημα Κράτησης Νιγρίτας – ΠροσλήψειςΗ κα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά, ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων , είχε συνάντηση εργασίας με τον κ. Τούσιο Αθανάσιο, Πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Κατά τη συνάντηση , τα μέλη της Ένωσης παρουσίασαν την σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του τμήματος εξωτερικής φρούρησης του Καταστήματος  Κράτησης Νιγρίτας , Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ, σύμφωνα με την οποία αυτή τη στιγμή υπηρετούν 60 εξωτερικοί φρουροί,  από τους οποίους οι 16 είναι υποχρεωτικά αποσπασμένοι από Θεσσαλονίκη, 2 από Γρεβενά, 1 από Κορυδαλλό και 1 από Κω. Από τους υπολοίπους 40 οι 14 εξ αυτών επιθυμούν να μετατεθούν στο κατάστημα κράτησης Δράμας , που πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα σύμφωνα με τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  Με δεδομένο ότι για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του τμήματος θα πρέπει η δύναμή του να φθάσει τους 75 εξωτερικούς φρουρούς, δύναμη ίση με ιδίου τύπου καταστήματα όπως αυτά των Γρεβενών, Δομοκού και Μαλανδρίνου,  ζήτησαν την παρέμβαση των φορέων του τόπου, προκειμένου στην προκήρυξη πρόσληψης εξωτερικών φρουρών και σωφρονιστικών υπαλλήλων να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες σε προσωπικό, και επίσης ζήτησαν να προσμετρηθεί το κριτήριο της εντοπιότητας.
Σε δήλωσή της η κα Κόλλια – Τσαρουχά, Βουλευτής Ν. Σερρών αναφέρει: « Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι ενήμερη για τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο σε εξοπλισμό, αλλά κύρια και στην στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό. Ενημέρωσα τα μέλη της Ένωσης για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες , που έχω αναλάβει στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, τόσο σε επίπεδο Αναφορών αλλά και σε επίπεδο Ερωτήσεων. Η άποψή μου είναι, ότι για μια ακόμη φορά θα πρέπει οι φορείς της περιοχής, και κύρια η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συντονισμένα να ορίσουν το διεκδικητικό πλαίσιο, ώστε από κοινού άπαντες να συνδράμουμε – υποστηρίξουμε τις προσπάθειές τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Το αίτημα για το κριτήριο εντοπιότητας στις προσλήψεις που έχει διατυπωθεί από την περίοδο ακόμη της χωροθέτησης του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας, παραμένει επίκαιρο και οφείλουμε να το διεκδικήσουμε.


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθ.  Πρωτ.: 9362/09.04.2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ.  Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Θέμα: Στελέχωση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης, Νιγρίτας Σερρών

Όπως έχω αναφερθεί και σε προηγούμενες ερωτήσεις , τα προβλήματα υποστελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας γενικότερα, μεταξύ των οποίων και του Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ, είναι πολλά.
Είναι γνωστό , ότι από το 2009 έχει εγκριθεί ο διορισμός 100 νέων υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης, αλλά η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει , λόγω αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, κατόπιν της ψήφισης του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση  της δημοσιονομικής κρίσης».
  Επίσης, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2011, για τα Καταστήματα Κράτησης είχε ζητηθεί η πλήρωση 906 θέσεων, παρά τον υπάρχοντα περιορισμό προσλήψεων για τα έτη 2011-2013 και τις δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες, όμως με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/οικ. 5058/08.03.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄- 373/09.03.2011) περί κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έτους 2011, εγκρίθηκαν μόνον 8 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1185 Γ/14.12.2010) , που αφορούν τα Καταστήματα Κράτησης, ενώ σημειώνεται , ότι σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης καταργήθηκαν όλες οι κενές οργανικές θέσεις που υπήρχαν στις 31-10-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.
 Στη συνεχεία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απέστειλε το υπ’ αριθ. 82483/20-09-2011 έγγραφο προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζητώντας εξαίρεση στο θέμα των προσλήψεων για τα Καταστήματα Κράτησης, ενώ με την αριθ. 19/20-6-2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί η κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη πεντακοσίων 500 υπαλλήλων φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το υπ’ αριθ. 58971/27-06-2012 έγγραφο της προς το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την έγκριση της σχετικής πίστωσης. Το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ’ αριθ. 2/56567/16-11-2012 έγγραφό του ενημέρωσε , ότι οι εν λόγω προσλήψεις θα πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στο ν. 3833/2010 , όπως αυτός ισχύει και ακόμη , ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα γίνει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του για το τρέχον και τα επόμενα έτη.
Πρόσφατα , ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, πέρα από την αναβάθμιση των σωφρονιστικών καταστημάτων και η άμεση πρόσληψη υπαλλήλων μέσω προκήρυξης όπως επίσης και μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να μεταφερθούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης , και ύστερα από την κατάλληλη εκπαίδευση, να ενταχθούν στο προσωπικό των φυλακών.
Όσον αφορά το Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ,  το οποίο για τους γνωστούς λόγους δεν λειτουργεί με όλη τη δυναμικότητά του, παρά τις μετακινήσεις προσωπικού από άλλα Καταστήματα Κράτησης  θα πρέπει να υπενθυμίσουμε , ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του, η τοπική κοινωνία είχε λάβει υποσχέσεις για προσλήψεις με βάση την εντοπιότητα.

   Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη υλοποίηση της εξαγγελίας πρόσληψης μέσω διαγωνισμού - προκήρυξης σωφρονιστικών υπαλλήλων και εξωτερικής φρούρησης και ποιες είναι οι τελικές αποφάσεις σας για το αν θα υπάρξουν κριτήρια εντοπιότητας (ανταποδοτικά οφέλη προς τους κατοίκους της περιοχής).

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Μαρία Κόλλια Τσαρουχά
ΣΤ’Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Βουλευτής Ν. Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.