Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. έτους 2013

Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ  από το Υπουργείο Παιδείας. 

Σύμφωνα με την απόφαση μετάθεσης οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι 28-6-2013.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. έτους 2013
Για τον πίνακα με τα ονόματα πατήστε εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &  Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ  Γ΄
-----Βαθμός  Προτερ.


Α.Δ.Α.: ΒΕΖΦ9-ΚΓ5

Μαρούσι,  12-06-2013
Αρ. Πρωτ.: 80571/Δ1
Ταχ. Δ/νση:            Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:           151 80   ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:           www.minedu.gov.gr
e-mail  :                  ppe3@minedu.gov.gr
Πληροφορίες:      Π. Νίκος
Τηλέφωνο:            210 3442273ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης».

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 39 παρ. 2 και παρ. 5γ (εδάφιο δεύτερο) καθώς και του άρθρου 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013/ τ. Α΄).
β) των παρ. 3 έως 6 του άρθρου 30 και του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ.Α΄)
γ) Του άρθρου 16 κεφ. Β΄ του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
δ) Του 50/1996 (ΦΕΚ 45/8-3-1996 τ. Α'), «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-1997 τ. Α') και το Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43Α΄/9-3-1998 και ΦΕΚ 262/27-11-1998 τ. Α' διόρθωση).
2.  Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
3.  Την αριθμ. 5/18 &19-4-2013, 6/23-5-2013 και 7/12-6-2013 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
4.  Την αριθμ. 76051/Η/04-07-2012 (ΦΕΚ 2091 τ. Β/05-07-2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

 

Αποφασίζουμε

1. Μεταθέτουμε με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/99, από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α/θμιας Εκπαίδευσης που αναφέρονται στη συνοδευτική κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

2. Οι Διευθυντές Π.Ε. των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να εκδώσουν τα κοινοποιητήρια των μεταθέσεων τα οποία μαζί με τα δικαιολογητικά εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα πρέπει να αποσταλούν στις Δ/σεις που μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τα οικεία ΠΥΣΠΕ για την τοποθέτηση τους σε συγκεκριμένα σχολεία κάθε περιοχής μετάθεσης. Τα κοινοποιητήρια θα εκδοθούν βάσει της παρούσας απόφασης και με τη λήψη των σχετικών αναφορών που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα e-Datacenter.
3. Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι 28-6-2013.


                                                                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
I.   Αποδέκτες προς Ενέργεια
Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης

ΙΙ.  Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Περιφερειακές Διευθύνεις Εκπ/σης
ΙΙΙ . Εσωτερική διανομή:       
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κας Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
5. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.- Τμήμα Γ΄
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής –Τμήμα Β’

ΠΗΓΗ political-ethics-for-the-national-int.blogspot.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.