Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Ομιλία του Γεν. Γραμματέα του Υπ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Ηλία ξανθάκου στο 4ο GreekExportsForum, 9/6/2016

Ομιλία στο 4ο Greek Exports Forum, 9/6/2016
Φίλες και φίλοι,
Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο 4ο Greek Exports Forum, ανάμεσα σε δυναμικούς εξαγωγείς και σημαντικά στελέχη που στηρίζουν το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ethos Events και την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων για την πρωτοβουλία της σημερινής εκδήλωσης.

Νομίζω ότι, πρωτοβουλίες σαν αυτή, που φέρνουν σε επαφή επιχειρηματικούς φορείς με την Πολιτεία και αποτελούν ένα ανοικτό φόρουμ διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, δίνουν ελπίδα για τη μεταστροφή της οικονομίας σε ένα πιο εξωστρεφές μοντέλο που θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Για εμάς, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας μας αποτελούν στόχους πρώτης προτεραιότητας. Και η επίτευξη αυτών των στόχων, με δεδομένες τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, προϋπέθετε δύο διακριτές φάσεις:
Σε πρώτη φάση, τη σταθεροποίηση της οικονομίας και, σε δεύτερη φάση, τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.


Σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση: το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης (με το οποίο ολοκληρώνεται μια δύσκολη πορεία που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι με βάση τη συμφωνία με τους δανειστές) θεωρούμε ότι, όντως, εξασφαλίζει, μακροπρόθεσμα, ένα σταθερό δημοσιονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον.
Τι κέρδισε η χώρα από την τελευταία συμφωνία; κέρδισε ότι, για πρώτη φορά, υπάρχει μια σαφής δέσμευση: Το χρέος θα επανεξεταστεί, με τρόπο αντικειμενικό και δεσμευτικό, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ορίζοντα βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Κάτι το οποίο οι δανειστές απέφευγαν συστηματικά τα προηγούμενα χρόνια και αποτελούσε μια από τις βασικές αιτίες της κρίσης, της οικονομικής αβεβαιότητας και της συνεχούς αναθεώρησης των προβλέψεων των προγραμμάτων πάντα εις βάρος της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, εν όψει της γενικότερης επικείμενης συζήτησης, εξασφαλίσαμε ότι οι συνολικές δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 15%  του ΑΕΠ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων και των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, που σημαίνει περαιτέρω μείωση των δαπανών για εξυπηρέτηση τόκων και χρεολυσίων και άρα μεγαλύτερο περιθώριο για χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους και της ανάπτυξης.
Τα προηγούμενα, σε συνδυασμό με την επαναφορά του waiver, που θα δίνει τη δυνατότητα φτηνού δανεισμού στις ελληνικές τράπεζες και την ένταξη της χώρας μας στην πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, θα δημιουργήσουν συνθήκες σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, οι οποίες μέρα με τη μέρα θα επιβεβαιώνονται και θα ενδυναμώνονται.

Με δεδομένο αυτό το νέο σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο, μπορούμε, πλέον, να περάσουμε στη δεύτερη φάση, δηλαδή στη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα βασίζεται στην αναδιάταξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, θα δώσει τη δυνατότητα ανάτασης της πραγματικής οικονομίας και θα οδηγήσει τη χώρα σε μία δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο μας, επιτρέψτε μου να καταγράψω, εν τάχει, τα έξι βήματα / εργαλεία αυτού που ονομάζουμε οδικό χάρτη επιστροφής στην ανάπτυξη.
Το πρώτο βήμα συνίσταται στην πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, όπου το σημαντικό είναι η αξιοποίηση των πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμά τους για την οικονομία και την κοινωνία και η απόδοση προτεραιότητας σε τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία.
Το δεύτερο βήμα είναι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή, όπου δίνουμε ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια, με έμφαση στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου η χώρα έχει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα επιχειρηματικά δίκτυα, η νεανική επιχειρηματικότητα, η κοινωνική οικονομία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι νέοι επιστήμονες.
Το τρίτο βήμα είναι ο νέος Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις, που είναι ήδη έτοιμος, ο οποίος θέτει κανόνες στο πώς θα διενεργούνται οι συμβάσεις και οι προμήθειες του Δημοσίου, με διασφάλιση των όρων υγιούς ανταγωνισμού και απλοποίηση της διαδικασίας, που σημαίνει γρήγορη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και μείωση του διοικητικού κόστους.
Το τέταρτο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα, όπου οι πρωτοβουλίες μας σε αυτό τον τομέα κινούνται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: Η πρώτη έχει να κάνει με την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων (μέχρι το τέλος του μήνα κατατίθεται το σχετικό νομοσχέδιο για απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης και αδειοδότησης επιχειρήσεων σε τέσσερις τομείς συνοδευόμενο από ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και ακολουθεί το νομοσχέδιο για τα επιμελητήρια) και η δεύτερη έχει να κάνει με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (όπου σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ προχωρούμε στη μελέτη των επιπτώσεων που έχει η νομοθεσία στον ανταγωνισμό σε πέντε κλάδους - Χονδρικό Εμπόριο, Κατασκευές, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μέσα Ενημέρωσης και Μεταποίηση).
Το πέμπτο βήμα είναι η αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακό Ταμείο, που θα καλύψει ένα μεγάλο κενό στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που προωθεί η κυβέρνησή μας: αυτό της χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν το 99,9% των επιχειρήσεων της εθνικής οικονομίας, απασχολούν το 86,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας και συνεισφέρουν στο 74,8% της προστιθέμενης αξίας στην οικονομίας.
Το έκτο βήμα, τελευταίος και σημαντικότερος σταθμός σε αυτόν τον οδικό χάρτη για την επιστροφή στην ανάπτυξη, είναι το αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης: οι εξαγωγές.  Τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα τα ξέρετε πολύ καλά.
Νομίζουμε ότι έχει ωριμάσει πλέον στη συνείδηση όλων η επιτακτική ανάγκη να διευκολυνθεί με κάθε δυνατό τρόπο η στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ακόμη και με τους δεδομένους περιορισμούς. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, παρατηρείται ένα ενδιαφέρον για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, γεγονός ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Ακόμα και αν προκύπτει από ανάγκη, λόγω της συρρίκνωσης της εσωτερικής αγοράς, οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε και να το μετατρέψουμε σε επιλογή προς το νέο αναπτυξιακό μοντέλο.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη καταρτιστεί και παρουσιαστεί στους φορείς με πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης ένα «Σχέδιο Ανάπτυξης των Εξαγωγών», το οποίο είναι επικεντρωμένο στη κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών που οφείλονται κυρίως σε αδυναμίες των δημόσιων φορέων που δεν μπορεί να καλύψει η ελεύθερη οικονομία. Μέσω του σχεδίου αποσκοπούμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην πληροφόρηση των επιχειρηματιών για θέματα που αφορούν τις αγορές του εξωτερικού, στην αδιάλειπτη υποστήριξη των εξαγωγέων, τόσο κατά τη διερεύνηση των δυνατοτήτων τους για δραστηριοποίηση στις ξένες αγορές, όσο και, στη συνέχεια, σε κάθε στάδιο της εξαγωγικής διαδικασίας. Επίσης, στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επιχειρήσεων σε θέματα εξαγωγών, στην οργανωμένη προσέγγιση των αγορών μέσω στρατηγικού σχεδιασμού, στην εξάλειψη των εμποδίων εισόδου στις ξένες αγορές αλλά και στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων σε παραγωγή προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό και υψηλή προστιθέμενη αξία.
Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των θεσμικών ικανοτήτων του κράτους, ως προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών προώθησης των εξαγωγών. Οι δράσεις του εν λόγω σχεδίου αναπτύσσονται γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες που είναι:
·         Πρώτον, η ενίσχυση της γνώσης και πληροφόρησης, η οποία τίθεται στη διάθεση τόσο των εξαγωγέων όσο και των διαμορφωτών πολιτικής σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της εξαγωγικής δραστηριότητας,
·         Δεύτερον, η ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας, ως βασικού μηχανισμού διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού και
·         Τρίτον, η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση της εξωστρέφειας μεταξύ των εμπλεκόμενων κρατικών ή/και ιδιωτικών φορέων. Στο νέο αυτό σύστημα, κεντρικό άξονα του οποίου αποτελεί η νεοσύστατη «Επιτροπή Εξωστρέφειας», προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύστασης εξειδικευμένων ομάδων έργου με τις προτεραιότητες:
­   αφενός, τον συντονισμό των φορέων που διαχειρίζονται υφιστάμενα ή προτεινόμενα σχήματα / εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.
­   αφετέρου, την ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης αλλά και των φορέων υλοποίησης δράσεων προβολής και προώθησης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα καθώς και η αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Αντίστοιχες ομάδες θα συγκροτηθούν και για άλλους σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δράσης, όπως η χρηματοδότηση. Στόχος είναι να έρχονται σε επαφή όλοι οι εμπλεκόμενοι που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία και από κοινού να διαμορφώνονται οι βέλτιστες λύσεις. Μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν σημαντικά νέα προς αυτή την κατεύθυνση.

Φίλες και φίλοι,

Όλοι μαζί θα πρέπει να εργαστούμε, ο καθένας από τη θέση του, ώστε οι εξαγωγές μπροστά σε αυτό το σταυροδρόμι, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του forum, να αποτελέσουν το όχημα για τον δρόμο της ανάπτυξης. Υπάρχει το δυναμικό στη χώρα μας, υπάρχει η προοπτική, υπάρχει και η ανάγκη - και γι’ αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το πετύχουμε.


Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες σας.

Για πιο άμεση ενημέρωση κάντε like στην σελίδα μας στο facebook εδώ: Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.