Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Σταθάκης: Απάντηση στην αντιπολίτευση για τα capital contlols

Ομιλία του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργου Σταθάκη, κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, για το σχέδιο νόμου: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».29.6.2016
Σταθάκης: Απάντηση στην αντιπολίτευση για τα capital contlols https://youtu.be/HfR7lyGIZPs
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού):
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σύσσωμη η αντιπολίτευση -η μεγάλη της πλειοψηφία- αισθάνθηκε σήμερα ότι έπρεπε να κάνει επετειακές ομιλίες, ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα, ένα χρόνο μετά τα capital controls και να εντρυφήσει για μια ακόμη φορά στην αδυναμία που έχει στην ιστοριογραφία, δηλαδή στη δυνατότητά της να ανακαλεί και να βάζει σε μια σειρά τα συμβάντα, τα γεγονότα, πολύ περισσότερο στην ανικανότητά της να τα αναλύει.
Και λέω «σαν να μην πέρασε μια μέρα», διότι επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που είχε επαναλάβει την εβδομάδα του δημοψηφίσματος, την  εβδομάδα πριν από τις εκλογές ή το μήνα πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, σαν να μην συνέβη ούτε το ένα ούτε το άλλο, συνεχίζει να το επαναλαμβάνει και σήμερα.
Παραπλανητική ιστοριογραφία! Άρθρο 1: «Τα capital controls τα επέβαλε η Κυβέρνηση, όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». Επαναλαμβάνω, θα είναι ιστορικά πρωτόγνωρο τα capital controls να τα επιβάλει μια κυβέρνηση οικειοθελώς. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία ότι η Κυβέρνηση τα επέβαλε και μάλιστα συνειδητά. Κανένα ιστορικό στοιχείο δεν συντρέχει σε αυτό.
Δεύτερη παραπλανητική ιστοριογραφία: Το διακύβευμα του δημοψηφίσματος ήταν η έξοδος από την Ευρώπη και το ευρώ. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι δεν ήταν αυτό.
Τρίτη παραπλανητική ιστοριογραφία: Μας απείλησαν και τότε και τώρα ότι εάν διακόπτετο το πρόγραμμα, θα συνέβαιναν διάφορα τρομακτικά πράγματα. Το πρόγραμμα ήταν υπό διαπραγμάτευση. Μετά το δημοψήφισμα, εν ευθέτω χρόνω,  έγινε η νέα συμφωνία η οποία μπορεί να μην αρέσει σήμερα σε κάποιους από αυτούς, κατ’ εμάς, όμως, ήταν καλύτερη από αυτό που είχε προταθεί –αυτό ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος- και την ψήφισε σύσσωμη, η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που θεωρούν ότι αυτή δεν είναι καλή.
Τέταρτη παραπλανητική ιστορία είναι το κόστος αυτής της διαδικασίας. Επαναλαμβάνουν μονότονα τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έχουμε πει εκατό φορές εδώ μέσα. Η αριθμητική είναι απλή. Υπενθυμίζω για πολλοστή φορά ότι τα 50 δισεκατομμύρια είναι αναχρηματοδότηση παλαιών χρεών με νέο χρέος. Πρέπει να τα αφαιρέσετε. Εκτός εάν θεωρούσατε ότι τα 50 δισεκατομμύρια που αναχρηματοδοτούνται και αφορούν δάνεια του 2015 έως το 2021 θα έπρεπε να τα πληρώσουμε τώρα και όχι σε πενταετή βάση. Αφαιρέστε, λοιπόν, τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 86 δισεκατομμύρια. Αφαιρέστε και τα 25 δισεκατομμύρια που δεν χρειαστήκαμε για τις τράπεζες. Χρειαστήκαμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι καλή η αριθμητική μου; Τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, από τα 86 δισεκατομμύρια δεν είναι για αυτόν τον σκοπό.
                                                                                 
Θα συνεχίσω την αριθμητική μου για να φτάσουμε και στα 86 δισεκατομμύρια βάζοντας κι αυτά που θα πληρωθούν στους ιδιώτες, κοκ. Άρα, η αριθμητική του 86, επαναλαμβάνω, δεν στέκει.
Υπάρχει και μια αποσιώπηση πολλών πραγμάτων απ’ αυτά που έλεγε η Αντιπολίτευση τότε, στις παραμονές του δημοψηφίσματος. Ποια να πρωτοθυμηθώ; Το επικείμενο «κούρεμα» των καταθέσεων, το οποίο ήταν η αιχμή του δόρατος της πολιτικής της έναντι του δημοψηφίσματος; Να θυμηθώ την κατάρρευση της οικονομίας η οποία θα επέκειτο μέσα στο 2015;
Τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι προς την άλλη κατεύθυνση. Υπενθυμίζω για πολλοστή φορά ότι τα capital controls ήταν μια αρνητική εξέλιξη, σαφέστατα. Δεν ήταν δική μας επιλογή. Αμέσως μετά όμως την επιβολή τους –αυτό πρέπει να αναγνωρίσει η Αντιπολίτευση- η Κυβέρνηση έκανε τα δέοντα και με πολύ γρήγορο τρόπο, σε συνεργασία και με τους σωστούς θεσμούς, την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλους, προκειμένου οι επιπτώσεις να ελαχιστοποιηθούν, ει δυνατόν. Κι αυτό έγινε. Υπενθυμίζω ότι τα capital controls μπήκαν εν μέσω της τουριστικής περιόδου και μέσα σε τρεις εβδομάδες ουσιαστικά είχαν αρθεί όλοι οι περιορισμοί σε οτιδήποτε είχε να κάνει, πρώτον, με την κίνηση τουριστικού συναλλάγματος, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικά γραφεία κοκ. Δεύτερον, είχαν αρθεί όλοι οι περιορισμοί σε όλες τις εισαγωγές οι οποίες συνδέονταν με…
(Στο σημείο αυτό χτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξης της ομιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε μου δυο λεπτά, παρακαλώ.
Τρίτον, είχαν αρθεί όλοι οι περιορισμοί στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα, τέταρτον, στις εξαγωγές της χώρας, πέμπτον, σε όλες τις αναπτυξιακές τράπεζες, κοκ.
Τι θέλω να πω μ’ αυτό; Θέλω να πω ότι αυτοματοποιήθηκε ει δυνατόν το σύστημα, ακριβώς για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις. Συνεπώς, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας η μείωση αυτών των επιπτώσεων οδήγησε και στο θετικό αποτύπωμα του 0% ύφεση το 2015 και εξομάλυνση της οικονομίας στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
Το τελευταίο σημείο είναι πάλι ιστοριογραφικό. Παρ’ όλα αυτά που επαναλήφθηκαν απ’ όλες τις πλευρές, δεν μπορεί να αμφισβητήσει η Αντιπολίτευση ότι η παρούσα Κυβέρνηση είχε την ειλικρίνεια, τη γενναιότητα, την ανοιχτή προφανώς δυνατότητα να πάει στους πολίτες μετά τη Συμφωνία και να κάνει εκλογές τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να έχει μια καθαρή σχέση με τους Έλληνες πολίτες που μας ψήφισαν. Αυτό δεν μπορείτε να μας το αφαιρέσετε. Κανείς δεν μπορεί να το αφαιρέσει. Πήγαμε με τη Συμφωνία, πήγαμε με τον οδικό χάρτη τού πώς θα εφαρμόσουμε τη Συμφωνία, με τα υπέρ και τα κατά και όλες τις δυσκολίες και τα θετικά και μη αυτής της Συμφωνίας, και πήραμε φρέσκια εντολή. Αυτό δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανείς και θα κρινόμαστε και θα συνεχίσουμε να κρινόμαστε για το εάν αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε σ’ αυτές τις εκλογές με αυτά τα δεδομένα τα εφαρμόζουμε. Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν γι’ αυτά που υποσχεθήκαμε. Η εφαρμογή της Συμφωνίας γίνεται με έναν σωστό οδικό χάρτη που έχουμε τηρήσει κατά γράμμα. Και αυτό έκλεισε με την πρώτη αξιολόγηση. Δεύτερον, κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για υποσχέσεις που δώσαμε για σημαντικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, τις οποίες τηρούμε και θα ολοκληρώσουμε βήμα-βήμα, όπως κάνει και το σημερινό νομοσχέδιο που εισάγει αρκετούς εκσυγχρονισμούς σε μια σειρά από τομείς της ελληνικής δημόσιας σφαίρας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Καθαρή εντολή είναι 151 Βουλευτές. Δεν είναι οι 130 τόσο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού): Θα ήθελα να σταθώ σε δυο τρία-σημεία επίσης που τέθηκαν στη σημερινή συζήτηση και αφορούν τροπολογίες.
Παρακάλεσα και πριν για την απόσυρση που έκανα στο επίμαχο θέμα του Βροντάδου να μην γίνει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το επαναλαμβάνω. Η διατύπωση έτσι όπως είναι εδώ, δεν είναι ικανοποιητική.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ): Να τη φτιάξουμε τώρα, κύριε Υπουργέ, όπως πρότεινε ο κ. Δένδιας. Αν δεν είναι πολιτικό το θέμα, να το διορθώσουμε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού): Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαμπρούλης): Μη διακόπτετε, κύριε Μηταράκη.

Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
Για πιο άμεση ενημέρωση κάντε like στην σελίδα μας στο facebook εδώ: Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.