Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Άμεσες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης τιμών στον τομέα των δημητριακών ζητάει η Φωτεινή Αραμπατζή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με σχετική Ερώτησή της

Για τις ενέργειες της Κυβέρνησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί από κοινού με άλλα κράτη – μέλη η πανευρωπαϊκή κρίση τον τομέα των δημητριακών, που έχει πλήξει και τους Έλληνες σιτοπαραγωγούς λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών, ρωτά η Βουλευτής Σερρών της ΝΔ κ. Φωτεινή Αραμπατζή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου με σχετική Ερώτησή της.
Η Σερραία βουλευτής υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές και για το 2016/2017, οι τιμές για τα δημητριακά αναμένεται να παραμείνουν χαμηλές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τονίζει δε ότι η αναγκαιότητα διεκδίκησης έκτακτων μέτρων στήριξης για την ενίσχυση των πληγέντων σιτοπαραγωγών εδράζεται στο δεδομένο των 2 πακέτων στήριξης που ήδη έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον γαλακτοκομικό τομέα, λόγω υπερπαραγωγής γάλακτος αφενός και πτώσης των τιμών του γάλακτος αφετέρου, συνολικού ύψους 1 δις €, (500 εκ. € τον Σεπτέμβρη του 2015 και 500€ τον Ιούλιο του 2016).

Οι επιπτώσεις της κρίσης των δημητριακών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως σημειώνει η κ. Αραμπατζή, καταδεικνύονται στην Έκθεση του FAO, που αναφέρει πτώση των τιμών κατά 30% σε σχέση με το 2014, ενώ σε μερικές περιπτώσεις όπως στις τιμές του σκληρού σιταριού φτάνουν μέχρι και κάτω του κόστους.  
Η κ. Αραμπατζή ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει αν η χώρα μας έχει υποβάλει αίτημα οικονομικής στήριξης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την  ενεργοποίηση του Ταμείου Κρίσεων ή άλλων μέτρων για την ενίσχυση των πληγέντων σιτοπαραγωγών, όπως έχουν πράξει η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Λετονία, η Εσθονία και η Ιταλία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των εξαιρετικά χαμηλών τιμών στις αγορές.
Επιπρόσθετα αναφέρει ότι και οι κεντρικές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις Copa-Cogeca έχουν ήδη αποστείλει επιστολή τους προς την Κοµισιόν στις 4 Οκτωβρίου του 2016 με την οποία και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ενεργοποίησης έκτακτων μέτρων στήριξης του τομέα µε σκοπό να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των παραγωγών, που πλήττονται από τις χαμηλές τιμές, το υψηλό κόστος εισροών και τη μεταβλητότητα των αγορών.
Η Σερραία βουλευτής σημειώνει ότι η χώρα μας έχει απόλυτη ανάγκη των πολύτιμων κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης και της νέας ύφεσης την ώρα, που οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν διογκούμενη αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις για την συνέχιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεών τους λόγω της υπεροφορολόγησης, της εκτόξευσης των ασφαλιστικών τους εισφορών και της παράλληλης αύξησης του κόστους παραγωγής.
Αναλυτικά, η Ερώτηση που κατέθεσε η κ. Αραμπατζή είναι η εξής:


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Βουλευτής Ν. Σερρών - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


26-10-2016

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κ. Βαγγέλη Αποστόλου


Θέμα: «Ενέργειες της Κυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης στον τομέα των δημητριακών»


Κύριε Υπουργέ,

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες της τελευταίας καλλιεργητικής περιόδου από τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 2016, η οποία αποτελεί μια από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας με εκτεταμένες ζημιές να έχουν καταγραφεί στο φυτικό κεφάλαιο, έπληξαν σε μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειες σιτηρών στη χώρα μας.
Ως συνέπεια, χιλιάδες παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απομείωσης του εισοδήματός τους λόγω αφενός της αδυναμίας τους να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις αγορές και αφετέρου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών, που διαμορφώνονται στις τιμές των σιτηρών. Επιπρόσθετα οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν διογκούμενη αδυναμία να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις για την συνέχιση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεών λόγω της υπεροφορολόγησης, της εκτόξευσης των ασφαλιστικών τους εισφορών και της παράλληλης αύξησης του κόστους παραγωγής.
Επειδή η κρίση στον τομέα των δημητριακών απασχολεί έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κράτη – Μέλη όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Λετονία, η Εσθονία και η Ιταλία έχουν ήδη ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οικονομική στήριξη μέσω κυρίως της ενεργοποίησης του Ταμείου Κρίσεων καθώς και αυστηρότερους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους στις εισαγωγές δημητριακών από τρίτες χώρες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε κοινοτικό επίπεδο πλέον οι επιπτώσεις της χαμηλής παραγωγής και της κακής ποιότητας των δημητριακών λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών. Επιπτώσεις που σύμφωνα με την Έκθεση του FAO καταδεικνύουν πτώση των τιμών κατά 30% σε σχέση με το 2014, ενώ σε μερικές περιπτώσεις, όπως στις τιμές του σκληρού σιταριού φτάνουν μέχρι και κάτω του κόστους.  
Για τον ίδιο λόγο, οι κεντρικές αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις Copa-Cogeca έχουν ήδη αποστείλει επιστολή τους προς την Κοµισιόν στις 4 Οκτωβρίου του 2016 με την οποία και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα ενεργοποίησης έκτακτων μέτρων στήριξης του τομέα µε σκοπό να ενισχυθεί η βιωσιμότητα των παραγωγών, που πλήττονται από τις χαμηλές τιμές, το υψηλό κόστος εισροών και τη μεταβλητότητα των αγορών.
Κατόπιν τούτων και επειδή:
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές - short term outlook και για το 2016/2017, οι τιμές για τα δημητριακά αναμένεται να παραμείνουν χαμηλές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπάρχει ήδη το δεδομένο των 2 πακέτων στήριξης για τον γαλακτοκομικό τομέα, λόγω υπερπαραγωγής γάλακτος και πτώσης των τιμών, ύψους 1 δις €, (500 εκ. € τον Σεπτέμβρη του 2015 και 500€ τον Ιούλιο του 2016) που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε και ο Ιρλανδός Υπουργός Γεωργίας για να υπάρξει δυνατότητα ενός «πακέτου διάσωσης» του κλάδου, χρειάζεται ένα δυνατό αίτημα προς την Κοµισιόν από τις κύριες σιτοπαραγωγικές χώρες της ΕΕ

Η χώρα μας έχει απόλυτη ανάγκη των πολύτιμων κοινοτικών πόρων για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης και της νέας ύφεσης

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.    Έχει υποβάλει η χώρα μας ανάλογο αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Κρίσεων ή προκειμένου να ληφθούν οποιαδήποτε έκτακτα μέτρα στήριξης για την ενίσχυση των πληγέντων σιτοπαραγωγών;
2.    Είναι η χώρα μας πλήρως συντονισμένη στην προσπάθεια των άλλων Κρατών – Μελών της ΕΕ που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και αν ναι, με ποιες ενέργειες ή πρωτοβουλίες της;
Η ερωτώσα βουλευτής
Φωτεινή Αραμπατζή

Βουλευτής Σερρών ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.