Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

Ομιλία του Δημήτρη Παπαδημητρίου στο Νομό Φθιώτιδας

Ομιλία του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, στην εκδήλωση "Η παραγωγική ανασυγκρότηση, η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη στη Φθιώτιδα" την οποία διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ.

κ. Πρόεδρε, κ. Αντιπεριφερειάρχα,  κ. Δήμαρχοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρίσκομαι ανάμεσα σας, και μου δίνεται έτσι η ευκαιρία να σας μεταδώσω ένα θετικό μήνυμα για την οικονομία της χώρας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ) και τον Νομό Φθιώτιδας ειδικότερα.

Μία περιοχή το βασικό πρόβλημα της οποίας είναι η υψηλή ανεργία – δεύτερη υψηλότερη στη χώρα με 24% τον Φεβρουάριο 2017 - και η ανάγκη επενδύσεων και εξαγωγών για δημιουργία απασχόλησης. Το 2017 είναι το πρώτο πραγματικά έτος εξόδου από την οικονομική κρίση που ταλαιπώρησε οκτώ ολόκληρα χρόνια την χώρα, η πρώτη χρονιά ανάπτυξης της οικονομίας. 
Και αυτό είναι βεβαιότητα που μαρτυρούν ήδη από το α’ τετράμηνο του έτους η δυναμική αύξηση των εξαγωγών, η θεαματική προσέλευση τουριστών, η σημαντική επέκταση της βιομηχανικής παραγωγής, η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου, η κλιμακούμενη προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και βεβαίως η αύξηση της μισθωτής απασχόλησης. 
Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών το οικονομικό κλίμα έχει βελτιωθεί, και το σημαντικό είναι ότι αυτό συμβαίνει χωρίς ακόμη να έχει κλείσει τυπικά η συμφωνία με τους δανειστές.
Οπότε με την οριστικοποίηση της συμφωνίας και με την επίσπευση των μεταρρυθμίσεων, αναμένεται βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας και υποχώρηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική οικονομία.

Η βελτίωση αυτή σε συνδυασμό με την ανάκαμψη στην ΕΕ, αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην χώρα συνολικά και ειδικότερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Η γεωπολιτική θέση της περιφέρειας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο της χώρας συνδέοντας τους δύο μεγαλύτερους αναπτυξιακούς πόλους της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη). 

Σε μία περίοδο που η Ελλάδα εξελίσσεται σε διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο κυρίως μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, η γεωγραφική θέση της Περιφερειας Στερεάς Ελλαδας της δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κόμβο δικτύων μεταφορών, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου. 

Επίσης, η άμεση γειτνίαση με την Αττική, αποφέρει ωφέλειες όπως η αύξηση της ζήτησης τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη δυνατότητα αξιοποίησης ερευνητικών φορέων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Συγχρόνως, όμως, επισωρεύει προβλήματα όπως η αλόγιστη χρήση φυσικών πόρων της περιφέρειας για την κάλυψη αναγκών της Αττικής και η μεταφορά ρυπογόνων δραστηριοτήτων από την Αττική στην Περιφέρεια.

Παρά τα σημαντικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως είναι η στρατηγική θέση της ως προς τις οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, τη σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα, την επίσης σημαντική γεωργική παραγωγή, το φυσικό περιβάλλον, τις γεωθερμικές πηγές, τον ορυκτό πλούτο και το πλούσιο ιστορικό, πολιτιστικό και τουριστικό της απόθεμα, η περιφέρεια δεν έχει αξιοποιήσει ικανοποιητικά τον διαθέσιμο φυσικό πλούτο ούτε διακρίνεται για την απορροφητικότητα κοινοτικών προγραμμάτων.

Δεν έχει επισης, αναπτύξει όσο πρέπει τις υποδομές της, και δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες επιχειρηματικές συνέργειες, συνεργασίες και καινοτομίες που θα της επιτρέψουν μεγαλύτερη εξωστρέφεια και εξαγωγικό δυναμισμό. Το βασικό μέλημα του υπουργείου είναι οι αναπτυξιακές δράσεις που προσαρμοζονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι περιφέρειες. 

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε λύσεις. 
Αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία, για δημιουργία από το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, σε συνδυασμό με τους πλούσιους φυσικούς πόρους της περιοχής, και την εύρεση νέων χρηματοδοτικών πόρων για επενδύσεις. 
Μεριμνούμε με διαδικασίες διαφανείς και εύκολα προσβάσιμες, για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η στόχευση είναι σε καινοτόμα μικρά και μεσαία έργα με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Στόχος μας είναι οι επενδύσεις στην καινοτομία σε ποικίλους παραγωγικούς τομείς που παράγουν προστιθέμενη αξία, με προτεραιότητα στη στήριξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με εξωστρεφή χαρακτηριστικά δυναμικής επέκτασης στις αγορές του εξωτερικού, ώστε να αντιμετωπιστεί η τάση φυγής των νέων εκτός συνόρων. Στην προσπάθεια αυτή, η ελληνική Πολιτεία συμβάλλει με όσα κίνητρα συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που διαθέτει μέσω των ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου, ή και άλλων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Η Πολιτεία, συμβάλλει επίσης, με τη θέσπιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης επιχειρηματικών χρεών, με την παροχή στήριξης στην διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων, την εκπαίδευση σε εξαγωγική τεχνογνωσία, τα προγράμματα κατάρτισης-επανεκπαίδευσης των ανέργων, και την προώθηση των διακρατικών σχέσεων και εμπορικών συμφωνιών.
Στον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό που υλοποιούμε ως Κυβέρνηση και Υπουργείο Οικονομίας, η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης καταλαμβάνουν κεντρική θέση, με όρους που θα εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητά τους στις νέες πιο απαιτητικές συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. 

Έχουμε προσανατολίσει τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο στη στήριξη της βιομηχανικής και μεταποιητικής δραστηριότητας. 
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μας δικαιώνουν, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στους τομείς της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της αγροδιατροφής, όπου και έχει κατατεθεί η πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων. Με αποφασιστικές τομές στο θεσμικό επίπεδο αλλά και σημαντικά κίνητρα προσανατολίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας του ΕΣΠΑ 2014-2020, με Προϋπολογισμό 190 εκατομ. ευρώ διαρθρώνεται σε 13 άξονες προτεραιότητας εκ των οποίων τρεις: 
 βιώσιμες μεταφορές/υποδομές δικτύων (52,8 εκατ ευρώ)
 κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση φτώχειας (37,6 εκατ) και
 βελτίωση ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων (16,6 εκατομ)
συγκεντρώνουν το 56% του συνόλου. 

Ένα άλλο Επιχειρησιακο Προγραμμα το «Στερεά Ελλάδα» έχει ήδη προχωρήσει στην εξειδίκευση ενός σημαντικού αριθμού δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 116 εκ €, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού.

Στο ιδιο πρόγραμμα έχουν εκδοθεί προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 102,9 εκ. € και έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 56 εκ. € και έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 14,5 εκ.€.

Στον Νομό Φθιώτιδας έχουν ενταχθεί συνολικά 10 έργα, εξαιρουμένων κρατικών ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7 ύψους 10 εκατ. καλύπτουν το 18% των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ. 
Οσον αφορα τον Αναπτυξιακό Νόμο, για τον νομό Φθιώτιδας, εχουμε 11 αιτήσεις με Π/Υ πάνω από 35 εκατ ευρώ.

Στις 24/4/2017 το Enterprise Greece και o Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για τη συνδρομή του Οργανισμού στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας. Αυτή τη περίοδο, είναι σε φάση οργάνωσης ενημερωτικών Ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής.
Ήδη αρχές Φεβρουαρίου 2017 το Enterprise Greece σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας υλοποίησε σεμινάριο με θέμα ‘παραγωγή εξαγώγιμου προϊόντος’ που ήταν πρακτικά εξειδικευμένο στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Σημειώνεται ότι το Μνημόνιο με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών έγινε μετά από το επιτυχημένο πρόγραμμα SYNERGASIA που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Στεραιάς Ελλάδας και το  Enterprise Greece την Άνοιξη 2016. 

Το πρόγραμμα είχε στόχο την παρουσίαση καλών πρακτικών από επιτυχημένες εξωστρεφείς εταιρείες της περιοχής, την αύξηση της εμπιστοσύνης των ξένων Οικονομικών Ακολούθων Πρεσβειών στις δυνατότητες της περιοχής, και την επαφή τοπικών επιχειρήσεων με τους ξένους Οικονομικούς Ακόλουθους (με οργάνωση Β2Β διαβουλεύσεων). Μετείχαν Εμπορικοί Ακόλουθοι από 28 ξένες χώρες που υπηρετούν σε Πρεσβείες στη Ελλάδα και έγιναν επισκέψεις σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Όσον αφορά την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών (Γ’ Προτεραιότητας) που χωροθετούνται στην Περιφερεια ΣΤΕ, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 16 οικισμούς στο Νομό Φθιώτιδας εκ των οποίων 4 λειτουργούν, 6 είναι «σε υφιστάμενη», 2 είχαν ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο 2016 και τα υπόλοιπα 4 εντάσσονται στο διάστημα 2014-2020. 

Οι εκτιμήσεις για τις απαιτούμενες δαπάνες υλοποίησης των έργων είναι 22 εκατ. περίπου για τη περίοδο 2014-2020.
Σχετικά με την ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ) έχει προγραμματίσει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη δικτύων διανομής στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα σε έξι πόλεις, οι οποίες είναι η Λαμία, η Θήβα, η Χαλκίδα, η Λειβαδιά, η Άμφισσα και το Καρπενήσι.
Οι απαραίτητες επενδύσεις σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας ανέρχονται σε 52εκ€ εκ των οποίων τα 21εκ€ θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ). Το απομένον ποσό θα καλυφθεί από δανεισμό από την Ευρωπαϊκη Τραπεζα Επενδύσεων και ίδια κεφάλαια της εταιρείας.  
Η διαδικασία ένταξης του έργου ανάπτυξης δικτύων διανομής στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας στο ΠΕΠ της Περιφέρειας είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουλίου. 

Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ σήμερα το πρωϊ την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας η οποία αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό θεσμό της πόλης.  Επιδιώκουμε η ΠΕΛ να αναπτυχθεί περαιτέρω με ενίσχυση της διοργάνωσης, της ετήσιας συντήρησης και της ενεργειακής αυτονομίας της. 

Σας ενημερώνω πως ο έλεγχος για κακοδιαχείριση που διενεργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας ολοκληρώθηκε, και το πορισμα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Επίσης, το θέμα της απόσπασης δύο υπαλλήλων στο δ.σ. έχει ήδη δρομολογηθεί. Το νέο ΔΣ εχει την αμέριστη υποστήριξη του Υποιαν.

Όσον αφορά την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών την οποία έχει αναλάβει εξολοκλήρου το ΤΑΥΠΕΔ, σας ενημερώνω ότι δεν έχει προκηρυχθεί διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση των ακινήτων των ιαματικών πηγών, καθώς υφίστανται ζητήματα νομικής και τεχνικής ωρίμανσης, τα οποία προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.

Τέλος, όσον αφορά το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής υπάρχει μελέτη που πρέπει να αξιοποιηθεί γιατί η γεωθερμία ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίησή της μπορεί να προσδώσει πολλά οφέλη για την ανάπτυξη της Φθιώτιδας. Μάλιστα σήμερα ενημερώθηκα για τις ιαματικές πηγές των Θερμοπυλών και της Υπάτης και του γεγονότος ότι το 2020 συμπληρώνονται 2,5 χιλ. χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών.

Η διασπορά των πεδίων είναι τέτοια που η αξιοποίησή τους μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. 

Γνωρίζουμε ότι μέσα στις δύσκολες συνθήκες υπάρχουν δυνατότητες στην Περιφέρεια για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων σε κλάδους, όπως οι μονάδες εναλλακτικού τουρισμού, ο οικοτουρισμός, τα θερμικά πεδία για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, δυναμικά προϊόντα αγροτοδιατροφής, τομείς που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν, μοχλό τόνωσης για ολόκληρη την τοπική οικονομία.

Η κυβέρνηση εκπονησε ένα σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής που βασιζεται στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανασυγκρότηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Περιληπτικά, το νέο αναπτυξιακό πρότυπο επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες:
1. Προσανατολισμος στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που στηρίζονται :
--στην ενίσχυση του τεχνολογικού περιεχομένου προϊόντων και υπηρεσιών με την υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών
--στροφή σε διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, και
--αποτελεσματική ενσωμάτωση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.  2. Ενδυνάμωση της εξωστρέφειας τών επιχειρήσεων που θα στηριχθεί από συντονισμένες πολιτικές και δράσεις υφιστάμενων φορέων.
3. Ενίσχυση στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ, του εγχωρίου παραγωγικού δυναμικού, και 
4. Ενίσχυση των συνεργασιών των επιχειρήσεων με δημιουργία εσωτερικών αλυσίδων αξίας και συστάδων επιχειρήσεων (clusters) προκειμένου να μετατραπεί σε πλεονέκτημα το μικρο μεγεθος των επιχειρήσεων και να δημιουργηθεί μιά κρίσιμη μάζα που θα επιτρέψει την είσοδό τους στις διεθνείς αγορές.

Οι στόχοι που διασφαλίζουν τη στρατηγική είναι:
1. Μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από αύξηση επενδύσεων και κοινωνικών πολιτικών
2. Αύξηση του ΑΕΠ/κεφαλήν πετυχαίνοντας έτσι την συγκράτηση του πληθυσμού και ιδίως των εξειδικευμένων νέων (να σταματήσουμε το brain drain), και
3. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μεγάλων κοινωνικών ομάδων και μείωση φτώχειας.

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων είναι:
1. Προσέλκυση άμεσων εγχώριων και ξένων επενδύσεων (βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, περιορισμό της γραφειοκρατίας, της αποτελεσματικής διαφάνειας, και επιτάχυνσης απόδοσης δικαιοσύνης)
2. Αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος (επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, διευθέτηση του χρέους, δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, μη-τραπεζική χρηματοδότηση και καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων)
3. Επενδυτικές συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα - ΣΔΙΤ,
4. Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιριστικά σχήματα και κοινωφελή εργασία), 
5. Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (ιδιωτικοποιήσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, και ένταξη δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων).

Σε αυτή την προσπάθεια του σχεδιασμού αναπτυξιακής στρατηγικής, είναι απόλυτα απαραίτητη η συμβολή και των 13 περιφερειών, των περιφερειάρχων, των δημάρχων και τοπικών φορέων καθώς και πολιτών.
Υπό αυτό το πρίσμα εργαζόμαστε, ώστε οι παρεμβάσεις μας να είναι εύστοχες και αποτελεσματικές σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τόσο στο αναπτυξιακό όσο και στο κοινωνικό σκέλος.

Κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαίωσω ότι είμαι αισιόδοξος, γιατί έχω εμπιστοσύνη στις δικές σας δημιουργικές δυνάμεις, και επιχειρηματικές δεξιότητες για μία ανταγωνιστική ανάπτυξη όλης της περιοχής. 

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.