Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Αλλαγές στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Τις τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τα warrants (δικαιώματα) που θα διατεθούν στους ιδιώτες για τη συμμετοχή στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Πιο συγκεκριμένα οι τροποποιήσεις αφορούν:
- Προστέθηκαν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον Κανονισμό, ώστε να υποστηριχθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των Παραστατικών Δικαιωμάτων κτήσης Μετοχών (Warrants). Πρόκειται για τίτλους που θα εκδοθούν από το ΤΧΣ, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον επιτευχθεί η ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου τους. Θα έχουν ως υποκείμενη αξία τις μετοχές του ανακεφαλαιοποιούμενου πιστωτικού ιδρύματος και θα παρέχουν το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση ο δικαιούχος να αγοράσει μια συγκεκριμένη ποσότητα της υποκείμενης αξίας σε προκαθορισμένη τιμή, σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα warrants θα εισαχθούν - ταυτόχρονα με τις μετοχές - υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο μετά από αίτηση του πιστωτικού ιδρύματος και θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Παραστατικών Τίτλων.
-Αξιολόγηση της διασποράς των μετοχών των υπό ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων
Για την αξιολόγηση της διασποράς αυτής θα λαμβάνονται υπόψη είτε η υποχρέωση δέσμευσης των μετοχών που θα αποκτήσει το ΤΧΣ προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις του από την έκδοση των warrants (εφόσον η ΑΜΚ του πιστωτικού ιδρύματος ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, οι μετοχές που κατέχει το Τ.Χ.Σ. θα εξαιρούνται κατά τον υπολογισμό της διασποράς) είτε ο αριθμός των μετοχών και ο μέσος όρος του αριθμού των συναλλαγών (σε περίπτωση που η ΑΜΚ ολοκληρωθεί χωρίς την ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα). Στη δεύτερη περίπτωση ως κριτήρια αξιολόγησης της ικανοποιητικής διασποράς θα είναι ο μέσος όρος του αριθμού των μετόχων και των συναλλαγών επί των μετοχών των εταιριών που περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του ΧΑ κατά τους προηγούμενους συνολικά έξι μήνες.
-Τρόπος υπολογισμού κριτηρίου διασποράς
Τροποποίηση του ποσοστού που πρέπει να κατέχει κάποιος μέτοχος, από 2% σε 5%, προκειμένου να μην προσμετράται στη διασπορά, τόσο κατά την πρώτη εισαγωγή όσο και κατά την τακτική αναθεώρηση ή κατά την εισαγωγή νέων μετοχών μετά από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η αξιοποίηση της δημόσιας διαθέσιμης πληροφορίας, σχετικά με τα ποσοστά των μετόχων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διαφάνεια ("Transparency Directive") αλλά και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007. Μέσω της εναρμόνισης αυτής, είναι δυνατή και η παρακολούθηση των ποσοστών διασποράς εταιριών και σε περιπτώσεις παράλληλης εισαγωγής σε περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Παράλληλα έγινε επαναφορά σε παλαιότερα επίπεδα, του ελάχιστου αριθμού προσώπων, που προσμετράται για την επάρκεια της διασποράς κατά την εισαγωγή μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο, από 2.000 σε 300 πρόσωπα ενώ για εταιρίες με μετοχές εκτιμώμενης κεφαλαιοποίησης μεγαλύτερη των 700.000.000 ευρώ, από 7.000 σε 1.000 πρόσωπα αντίστοιχα.
kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προβάλλετε ή σχολιάστε την ανάρτηση

Σχόλιο που έχει ταυτότητα χρήστη δημοσιεύεται χωρίς λογοκρισία, αρκεί πάντα η κριτική αυτή να είναι κόσμια.

Ζητώ την κατανόηση σας!!! Από τους ανώνυμους χρήστες, οι οποίοι ως συνήθως αβασάνιστα και χωρίς προσωπικό κόστος γίνονται αμετροεπείς υβριστές.